Tar robotene over finans?

Tar robotene over finans? Er det framdeles bruk for folk til å passe på pengene våre?

Professor Bernt Arne Ødegaard, Universitetet i Stavanger (UiS)

KåKånomics

Se det på YouTube

Lecture slides

Lecture Notes