Derivater og Finansiell Risikostyring

Derivater og Finansiell Risikostyring

Published in Praktisk Okonomi og Finans 3/2000.

Abstract

I denne artikkelen diskuterer jeg finansiell riskostyring. Hovedfokus er på hvordan derivater brukes til å styre risiko, men jeg vil også se på risikostyring i et bredere perspektiv. Etter å ha gått gjennom de vanligste derivatene presenterer jeg noen nyere derivatkontrakter, såkalte ``eksotiske opsjoner''. Jeg viser deretter noen eksempler på hvordan selskaper kan bruke derivater, før jeg til slutt sier litt mer generelt om hvordan en kan finne relevante risikofaktorer.

The original of the article is in Praktisk Okonomi og Finans

A preprint version of the article is here as a pdf file.