Bransjesammensetningen av Oslo Børs

Bransjesammensetningen av Oslo Børs

Randi Naes , Naeringsdepartementet og Norges Bank,

Johannes Skjeltorp Norges Bank, og

Bernt Arne Ødegaard Universitetet i Stavanger, Handelshøyskolen BI og Norges Bank

Vi beskriver utviklingen i industrisammensetning og lønnsomhet på Oslo Børs over perioden 1980-2007. Viktige utviklingstrekk har vaert en sterk vekst både i markedsverdi og aktivitet, en høy konsentrasjon innenfor et fåtall selskaper og industrisektorer, til dels stor variasjon i betydningen av ulike sektorer og en høy realisert risikopremie.

Artikkel