Hvor mange aksjer skal til for a ha en veldiversifert portefolje pa Oslo Bors?

Hvor mange aksjer skal til for a ha en veldiversifert portefolje pa Oslo Bors?

Bernt Arne Ødegaard, Norwegian School of Management BI and Norges Bank.

Publisert i Praktisk Okonomi og Finans

Jeg viser den empiriske sammenhengen mellom antall aksjer i en portefølje og porteføljens standardavik for Oslo Børs i perioden 1980--2004.

En preprint versjon av artikkelen kan leses som pdf (Adobe acrobat) fil.

Oppdatert

Jeg har oppdatert beregningene i denne artikkelen med tall fram til 2008. Se kapittel i Empirics OSE: Basic results