Prisforskjeller mellom aksjeklasser.

Prisforskjeller mellom aksjeklasser.

Abstract

Prisforskjeller mellom aksjer i forskjellige klasser kan i perfekte kapitalmarkeder ikke forklares, siden aksjene har samme krav på fremtidig dividende. I praksis ser vi likevel store prisforskjeller mellom aksjeklasser. I denne artikkelen ser først på mulige teoretiske forklaringer på slike prisforskjeller. Deretter ser vi på empiri rundt spørsmålet, både på Oslo Børs og i andre markeder.

The paper is publised in Praktisk Økonomi og Finans

An early version of the paper is available as an adobe PDF file