Hva har Covid-19 gjort med likviditeten på Oslo Børs?

Bernt Arne Ødegaard, University of Stavanger

Innlegg i Finansavisen