Norge mister milliarder i utbytteskatt

Kronikk i Dagens Næringsliv, 11 Jan 2018, med Benn Folkvord