Misvisende og ikke faglig fundert

Publisert som kommentar i Dagens Næringsliv apr 2018

Bernt Arne Ødegaard, University of Stavanger