Akademisk evaluering av Oljefondet

Publisert som kronikk i Aftenposten 9 feb 2018 under tittelen "Smiler hele veien til banken og enda lenger"

Bernt Arne Ødegaard, University of Stavanger

Aftenposten

Kronikken på norsk

English version