Statoil, Miller og Modigliani

av Bernt Arne Ødegaard

Innlegg i Dagens Næringsliv, publisert 3 feb 2015.