Spleiselag - hva er DNB sitt bidrag?

Bernt Arne Ødegaard

Kronikk i Dagens Næringsliv

Apr 2013

Bidrar banken?

Tilsvar til Bjørn Erik Næss

Trykket i Dagens Næringsliv, mai 2013.

Når utbyttet uteblir...

Tilsvar til Frode Helgerud

Spleiseslutt

Tilsvar til Bjørn Erik Næss