Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard

Abstract

I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det foreligger et skattehull fordi avkastning på egenkapital skattlegges lavere enn avkastning på gjeld. Skattehullet kan utnyttes ved å benytte derivater til å "omdanne" skattepliktig rente til skattefritt utbytte. Etter vår mening er ikke denne konklusjonen riktig ettersom den er basert på feilaktig rentebruk. Det påpekes videre at man har en skattevridning, men den går i motsatt retning. Skattereglene for gjeld er nemlig generelt gunstigere enn skattereglene for egenkapital.

Paper