Likviditeten i aksjemarkedet og realøkonomien

Randi Næs, Johannes Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard

Feb 2011

Samfunsøkonomen

Likviditet har vært et nøkkelord gjennom finanskrisen. Handelen i verdipapirer, som før krisen var lett omsettelige, stoppet helt opp. Fall i likviditet er noe som kjennetegner de fleste finansielle kriser, men store svingninger i aksjemarkedslikviditet og handlekostnader er også noe man observerer i ``normale'' perioder. I en artikkel som nylig er publisert i Journal of Finance finner vi at variasjoner i aksjemarkedslikviditet inneholder realtidsinformasjon om hvor man er i konjunkturforløpet, og kan også brukes til prediksjon av makroøkonomiske størrelser. Ved å bruke norske eierskapstall har vi relatert effektene til endringer i porteføljesammensetning av aksjer. Resultatene i artikkelen er oppsiktsvekkende robuste over tid og vist både i det norske og det amerikanske aksjemarkedet. Aksjemarkedslikviditet kan derfor bli en nyttig realtidsindikator for både akademikere og praktikere. I denne artikkelen oppsummeres hovedresultatene i studien.