Egenkapitalutvidelser på Oslo Børs

Erlend Kvaal og Bernt Arne Ødegaard

Kommer i Praktisk Økonomi og Finans

Mar 2011

Vi beskriver empirisk utvidelser av egenkapitalen i selskaper på Oslo Børs i perioden etter 1980. Vi ser på totale tall for Oslo Børs, hvor mye brukes den til å hente inn ny kapital. Vi ser på egenskaper ved selskaper som velger å gjøre emisjoner. Vi ser på de to metodene for innhenting av egenkapital: rettede emisjoner og tegningsrettemisjoner. Vi viser tall for prising av emisjoner. Hva er den typiske underkursen ved Oslo Børs. Disse tallene sammenligner vi også med tall for andre børser, som NYSE, London, Euronext, og Stockholm.