Statlig eierskap på Oslo Børs

Statlig eierskap på Oslo Børs

Bernt Arne Ødegaard Universitetet i Stavanger

Vi analyserer hvordan Oslo Børs påvirkes av det direkte statlige eierskapet i norske selskaper. Vi har først sett om det er en ``statsrabatt'' på Oslo Børs. Ved å se på data fra 1989 til 2007 har vi funnet noen indikasjoner på en slik rabatt, en negativ sammenheng mellom lønnsomhet, målt ved Q, og direkte statlig eierandel, men denne sammenhengen var kun signifikant i første del av perioden, 1989--1997. Vi har også sett på den risikojusterte aksjeavkastningen for statens portefølje. Porteføljens alfa (risikojustert meravkastning) var ikke signifikant forskjellig fra null. Vi har til slutt sett på statlig eie og likviditet. Det er noen tegn til at statlig eierskap påvirker likviditet, målt ved spread, negativt i siste del av perioden. Sammenhengen mellom volatilitet og statlig eierskap er ustabil over tid, den skifter fra positiv til negativ.

Resultatene fra dette prosjektet er også publisert som en artikkel i Praktisk Økonomi og Finans

Presentasjoner

Overheads til presentasjoner av disse forskningsresultatene: