Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Av Bernt Arne Ødegaard, Universitet i Stavanger og Norges Bank

Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980--2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske mål på (implisitte) handlekostnader: Spread, et mål foreslått av Roll(1984) og et annet utviklet av Lesmond, Ogden og Trzcinka (1999). Vi finner at kostnadene ved å handle på børsen varierer over tid, med perioder med lave handlekostnader i slutten av åttiårene og nittiårene, med kostnadene vesentlig høyere på begynnelsen av nittitallet og perioden rett etter århundreskiftet. Handlekostnadene ved Oslo Børs sank i de siste å rene fram til finanskrisen, dog ikke dramatisk lavere enn tilsvarende tall i tidligere perioder. Under finanskrisen i 2007-2008 har handlekostnadene steget igjen.

Artikkelen kommer i Praktisk Økonomi og Finans