Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs?

Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs?

av Randi Næs, Johannes A. Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard

Denne artikkelen analyserer avkastningsmønsteret og drivkreftene på Oslo Børs over perioden 1980-2006. Avkastningen på Oslo Børs kan forklares rimelig bra med en flerfaktormodell bestående av markedsindeksen, en størrelsesindeks og en likviditetsindeks. Som forventet gir endringer i oljeprisen signifikante utslag i kontantstrømmene til de fleste industrisektorene på børsen. Olje er imidlertid ikke en priset risikofaktor i det norske markedet. I likhet med studier i andre land finner vi at makrovariable påvirker aksjekurser, men siden vi finner svake tegn på at disse variablene er priset i markedet, er det grunn til å tro at hovedeffekten på avkastningen fra disse variablene kommer gjennom selskapenes kontantstrømmer.

JEL koder: G12; E44

Nøkkelord: Aksjeprising, Verdsettingsmodeller, Flerfaktormodeller, Oslo Børs