Opsjoner i en Porteføljestrategi

Opsjoner i en Porteføljestrategi

  • av Thore Johnsen og Bernt Arne ødegaard Praktisk Økonomi 3/1987, sider 49-66.

    Abstract

    Børshandel i opsjoner har eksplodert internasjonalt, og er nå også på vei inn i Norge. Alt taler for at vi relativt snart vil få et organisert marked i standardiserte aksjeopsjoner, sannsynligvis i regi av Oslo Børs, og at dette så vil bli utvidet til aksjeindeks- og renteopsjoner. I denne artikkelen vil vi diskutere gevinst- og tapsmulighet for et utvalg av opsjonstrategier for kurssikring eller spekulasjon. Siden fremstillingen kan bli noe komplisert for nybegynnere, gir vi innledningsvis en bred presentasjon av de sentrale ideer ved prsising av og handel i opsjoner. Avslutningsvis gir vi en kort presentasjon av et større kommersielt dataprogram for trading, strategivurdering og porteføljehåndtering av aksje- og renteopsjoner.

    Artikkelen ble publisert i Praktisk Økonomi nr 3/1987.