Vita

Ødegaard, Bernt Arne

PICT

Utdanning

Ph.D. of Finance. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. 1992.

Master of Science, Finance. Carnegie Mellon University. 1989.

Høyere Avdelings eksamen i Bedriftsøkonomi, Norges Handelshøyskole, 1987.

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 1985.

Rettslære og Skatterettsdelene av autorisert revisoreksamen, Nordland Distriktshøyskole, Bodø, 1983.

Høyskolekandidat, Økonomisk Administrativ studieretning, Agder Distriktshøyskole, Kristiansand, 1982.

Erfaring

Professor, Universitet i Stavanger(UiS), 2008—

Professor II, Copenhagen Business School (CBS), 2016—2017.

Professor II, Finans, Norges Handelshøyskole(NHH), 2011—2016, 2018, 2021–22.

Konsulentoppdrag, 2019: Solveig Gas Norway og Silex Gas Management: Uttalelse om avkastning på regulert gass-infrastruktur.

Oppdrag for Finansdepartementet: Akademisk evaluering (sammen med Professor Magnus Dahlquist, Handelshögskolan i Stockholm) av Norges Bank Investment Management’s porteføljeprestasjoner. 2017-2018.

Næringsforeningen i Stavanger. Jurymedlem for Stavanger Børs Stipend 2018–2024.

Næringsforeningen i Stavanger. Medlem i ressursgruppen for finans. 2015–2023.

Styremedlem, Folketrygdfondet. 2007–2013(vara), 2013—2017.

Medlem i rådgivende gruppe til styret i Norges Bank om rapportering for Norges Bank Investment Management (NBIM). 2015.

Forsker (deltid). Norges Bank. 1997—2013.

Ekspertvitne i rettsaker, 2009–

Prosjektleder for prosjektet “Digitalisering av Historiske Aksjemarkedsdata,” finansiert av Finansmarkedsfondet. 2010.

Prosjektansvarlig for prosjekt for Nærings og Handelsdepartementet, “Statlig Eierskap”, 2009.

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Oslo. 1995 - 2008.

Prosjektleder, prosjekt finansiert av Finansmarkedsfondet: “The liquidity of the Oslo Stock Exchange,” 2008.

Visiting Scholar, University of Oslo, Høsten 2006.

Undervisning: Masterkurs i Financial Theory. Universitetet i Oslo, 2006.

Medlem av komite for revidering av Norges Finansanalytiker Forening’s retningslinjer for beregning og justering av historiske tall pr. aksje. 2005/2006.

Prosjektleder, NFR-finansiert forskningsprojekt “KUNI – Corporate Governance and valuable innovation”. 2003-2005.

Prosjektleder, NFR-finansiert forskningsprojekt “Corporate Governance – Konsentrert eierskap”, 2000-2002.

Konsulent, “Asset allocation,” Norges Banks Kapitalforvaltning, 2000–2001.

Prosjektleder, NFR-finansiert forskningsprojekt “Eierstruktur og verdiskapning”, 1997-1999.

Undervisning: Finans. Høyskolen i Agder. 1996/1997.

Undervisning: “Corporate Finance”. Norges Handelshøyskole. Høsten 1996.

Visiting Assistant Professor. Finance. University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. 1994-95.

Assistant Professor. Finance. University of Illinois, Chicago, IL, USA. 1992—1994.

Undervisning: Doktorgradskurs i Økonometri. Høyskolen i Agder, Kristiansand. 1994.

Undervisning: “Introductory Finance”. Carnegie Mellon University. 1990.

Stipendiat, Norges Handelshøyskole, 1987–1991.

Vitenskapelig assistent, Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd. (NAVF). 1985-87.

Vitenskapelig assistent, Norges Handelshøyskole, 1984-87.

Dataprogrammering. Design og programmering av PC-basert system for prissetting og trading av valuta-opsjoner for Bergen Bank, Bergen. 1987.

Militærtjeneste. Operasjonsassistent/Radaroperatør, Flyvåpenet. Bodø,  1982–1983.

Personlig informasjon

Statsborgerskap: Norsk.

Født: 6 august 1961.

Sivilstand: Gift, 1 barn.

Artikler i fagfellevurderte tidskrifter

“Tick Size Wars: The Market Quality Effects of Pricing Grid Competition” (med Sean Foley og Tom Grimstvedt Meling). Review of Finance, Vol 27, Nr 2, 659–692, Mar 2023. doi: 10.1093/rof/rfac032

“Contagious Margin Calls: How Covid-19 threatened global stock market liquidity”, with Sean Foley, Amy Kwan and Richard Philip. Journal of Financial Markets. Volume 59, Part A, Jun 2022.
doi: 10.1016/j.finmar.2021.100689. På listen over de åtte mest siterte artiklene i Journal of Financial Markets publisert etter Januar 2020.

“Throttling hyperactive robots - Order to Trade ratios at the Oslo Stock Exchange” (with Kjell Jørgensen and Johannes Skjeltorp). Journal of Financial Markets, vol 37, no 1, Jan 2018, p1–16 (lead article).
doi: 10.1016/j.finmar.2017.09.001

“When do listed firms pay for market making in their own stock?” (med Johannes Skjeltorp). Financial Management, vol 44, no 2, Summer 2015, pages 241–261. doi: 10.1111/fima.12058

“Stock Market Liquidity and the Business Cycle” (med Randi Næs og Johannes Skjeltorp) Journal of Finance, vol LXVI, no 1, Feb 2011, s139–176. doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01628.x

“The diversification cost of large, concentrated equity stakes. How big is it? Is it justified?” Finance Research Letters, vol 6, 2009, s56–72. doi: 10.1016/j.frl.2009.01.003

“Price differences between equity classes. Corporate Control, Foreign ownership or Liquidity?” Journal of Banking and Finance, vol 31, 2007, s3621-3645. doi: 10.1016/j.jbankfin.2007.01.013

“Linear and Nonlinear Exchange Rate Exposure” (med Richard Priestley). Journal of International Money and Finance vol 26, 2007, s1016–1037. doi: 10.1016/j.jimonfin.2007.05.001

“Equity Trading by Institutional Investors. To cross or not to cross?” (med Randi Næs) Journal of Financial Markets vol 9, 2006, s79–99. doi: 10.1016/j.finmar.2006.01.003

“Exchange Rate Regimes and the Price of Exchange Rate Risk” (med Richard Priestley). Economics Letters vol 82, 2004, s181-188. doi: 10.1016/j.econlet.2003.08.008

“Patterns of corporate ownership: Insights from a unique data set.” (med Øyvind Bøhren). Nordic Journal of Political Economy vol 27, no 1, 2001, s55–86.

“Are there Tax Effects in the Relative Pricing of US Government Bonds?” (med Richard C. Green). Journal of Finance, vol 52, June 1997, s609–633. doi: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04815.x

Deltagelse i omfattende forsknings-samarbeid, publisert i fagfellevurderte tidskrifter

“Reproducibility in Management Science.” Dec 2023. Management Science. doi: 10.1287/mnsc.2023.03556

“Non-Standard Errors.” 2024. Journal of Finance doi: 10.1111/jofi.13337

Artikler i fagfellevurderte tidskrifter (på norsk)

“Norges Banks aktive forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet)” Samfunnsøkonomen no 1, 2019, p 16–27. (oppsummering av rapport om Statens Pensjonsfond Utland)

“Metoder for evaluering av aktiv fondsforvaltning” (med B. Espen Eckbo) Praktisk Økonomi og Finans no 4, 2015, p343–364. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2015-04-11

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? (med Benn Folkvord) Praktisk Økonomi og Finans, vol 28, no 2, 2012, s90–94. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2012-01-11

Egenkapitalutvidelser på Oslo Børs (med Erlend Kvaal) Praktisk Økonomi og Finans, vol 27, no 2, 2011, s109–128. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2011-02-10

Statlig eierskap på Oslo Børs Praktisk Økonomi og Finans, vol 25, no 4, 2009, s71-90. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2009-04-09

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Praktisk Økonomi og Finans, vol 25, no 1, 2009, s93–102. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2009-01-11

“Hvilke faktorer driver kursutviklingen på Oslo Børs?” (med Randi Næs and Johannes Skjeltorp), Norsk Økonomisk Tidskrift, vol 122, no 2, 2008, s36–81.

Kapitler i bøker

Governance and performance revisited (med Øyvind Bøhren). s27–64, i International Corporate Governance after Sarbanes-Oxley, Paul Ali og Greg Gregouriu (red), Wiley. Februar 2006.doi: 10.1002/9781119201885.ch3

Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk. (med Øyvind Bøhren) S91–111, i Einar Hope (red). Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget 2002. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2003-02-01

Bøker

PICT

Financial Numerical Recipes (in C++). Jun 2014.
Lærebok tilgjengelig på internett. 260 sider.

Forskningsrapporter

The impact of procyclical margin requirements on financial market liquidity in Hong Kong (with Sean Foley, Jiri Svec and Angelo Aspris). Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research, HKIMR Applied Research Paper No.02/2022

A Review of Norges Bank’s Active Management of the Global Pension Fund Global (with Magnus Dahlquist) Jan 2018

Bond Liquidity at the Oslo Stock Exchange. Norges Bank Staff Memo 5/2017.

Norges Bank’s Expert Group on Principles for Risk Adjustment of Performance Figures – Final Report (with Magnus Dahlquist, Christopher Polk and Richard Priestley). Nov 2015. Report, Norges Bank Investment Management.

The Liquidity of the Secondary Market for Debt Securities in Norway (med Ketil Rakkestad og Johannes Skjeltorp) Norges Bank FSR Memo 1/2012.

The information content of market liquidity: An empirical analysis of liquidity at the Oslo Stock Exchange (med Johannes Skjeltorp) Norges Bank Working Paper 26/2009.

Statlig Eierskap på Oslo Børs. 2009

The Liquidity of the Oslo Stock Exchange. (med Randi Næs og Johannes Skjeltorp). Norges Bank Working Paper Series 9/2008.

The Duration of Equity Ownership at the Oslo Stock Exchange 1989–1999 (med Richard Priestley og Øyvind Bøhren). Forskningsrapport 2/2006, Handelshøyskolen BI.

Corporate governance and economic performance in Norwegian listed firms (med Øyvind Bøhren). Forskningsrapport 11/2001 Handelshøyskolen BI.

The ownership structure of Norwegian listed firms: Characteristics of an outlier (med Øyvind Bøhren.) Norwegian School of Management Report Series 13/2000.

Andre Publikasjoner

“Hva har Covid-19 gjort med likviditeten på Oslo Børs?” Finansavisen (16 Mai 2020)

“Misvisende og ikke faglig fundert”, Dagens Næringsliv, 9 apr 2018.

“Smiler hele veien til banken og enda lenger”, Aftenposten, 9 feb 2018.

“Om minus og pluss i meravkastning”, Dagens Næringsliv, 2 feb 2018.

“Norge mister milliarder i utbytteskatt”, Dagens Næringsliv (med Benn Folkvord), 11 jan 2018.

“Statoil, Miller og Modigliani”, Dagens Næringsliv, 3 feb 2016.

“Løgn, Forbandet Digt, og Statistikk”, Dagens Næringsliv, jul 2015.

“Verdiødeleggende Forvaltning?” Dagens Næringsliv, 29 jun 2015.

“Hukommelsestap i DNB?” Dagens Næringsliv, 14 feb 2014.

“Spleiseslutt” Dagens Næringsliv, 30 mai 2013.

“Når utbyttet uteblir...” Dagens Næringsliv, 25 mai 2013.

“Bidrar banken?” Dagens Næringsliv, 14 mai 2013.

“Hva er DNBs bidrag?” Dagens Næringsliv, 30 apr 2013.

“Likviditeten i aksjemarkedet og realøkonomien” (med Randi Næs og Johannes Skjeltorp) Samfunnsøkonomen, no 2, 2011, s22–24.

“Treg forskning – eller treg kritikk?” Dagens Næringsliv, 13 des 2010.

“Aksjemarkedslikviditet og konjunkturer” Dagens Næringsliv, 24 nov 2010.

“Om aksjeroboter, markedseffisiens, og regulering” Dagens Næringsliv, 27 okt 2010.

“Bransjesammensetningen av Oslo Børs” (med Randi Næs og Johannes Skjeltorp), Praktisk Økonomi og Finans. vol 24, no 4, 2008, s65–73. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2008-04-08

“Hvor mange aksjer skal til for å ha en veldiversifisert portefølje på Oslo Børs?” Praktisk Økonomi og Finans, vol 22, no 1, 2006, s85–89. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2006-01-11

“Currency hedging in Norwegian non-financial firms” (med Øystein G Børsum) Norges Bank Economic Bulletin no 3, 2005, s133–144.

“Valutasikring i norske selskap” (med Øystein G Børsum) Praktisk Økonomi og Finans vol 21, no 1, 2005, s83–100. doi: 10.18261/ISSN1504-2871-2005-01-10

“Valutasikring i norske selskap” (med Øystein G Børsum) Penger og Kreditt no 1, 2005, Norges Bank, s29–40.

“Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk” (med Øyvind Bøhren.) Praktisk Økonomi og Finans vol 19, no 3, 2003, s3–17.

“Derivater og finansiell risikostyring” Praktisk Økonomi og Finans vol 16, no 3, 2000, s55–65.

“Prisforskjeller mellom aksjeklasser” Praktisk Økonomi og Finans vol 15, no 3, 1999, s81–89.

“Opsjoner i en Porteføljestrategi” (med Thore Johnsen.) Praktisk Økonomi vol 1, no 3, 1987, s49–66.

Upubliserte arbeidsnotater

“Do stock prices react to ESG sentiment?” (med Emilie Kvam, Peter Molnár and Ingvild Wankel). Jun 2024.

The expected returns of ESG excluded stocks. Shocks to Cost of Capital? Evidence from the World’s largest Fund, med Erika Berle and Wanwei (Angela) He. May 2024.

Investment capital is not cheaper for green firms. Evidence from equity listings at Euronext – Oslo (med Erika Berle og Kjell Jørgensen.) April 2024.

Board gender-balancing and insider trading performance (med B. Espen Eckbo). May 2023.

Tax motivated ex-dividend trading goes dark. Jun 2019.

Equity trading costs have fallen less than commonly thought. Evidence using alternative trading cost estimators (med Valeriia Klova) Mar 2019.

How long do equity owners hang on to their stocks? Mar 2017.

Is household diversification increasing in wealth? Norwegian Evidence. Mar 2017.

Liquidity and Asset Pricing: Evidence on the Role of Investor Holding Period (med Randi Næs). Nov 2009.

Investor Short-Termism and Firm Value (med Richard Priestley og Øyvind Bøhren). Aug 2009.

Who moves equity prices? Monthly evidence Feb 2009.

Long Swings in the Dollar and the Exchange Rate Exposure of US Industries (med Richard Priestley). Mar 2006.

Another look at Breadth of Ownership and Asset Returns (med Richard Priestley). Dec 2005.

The ownership structure of repurchasing firms (med Johannes A Skjeltorp) Feb 2004.

New Evidence on Exchange Rate Exposure (med Richard Priestley). Okt 2002.

Empirical Tests of Models of Catastrophe Insurance Futures (med Knut Aase). 1996. Wharton School Center for Financial Institutions, Working paper 96-18.

Empirical tests for changes in the autocorrelation of stock index returns. 1995.

Micro Kosmo. (med Olov Olson og Stein Søbstad). Proceedings, Fagkonferanse i Bedriftsøkonomiske Emner (FIBE), Trondheim, 1987.

Arbeidsnotater, Pedagogiske

Empirics of the Oslo Stock Exchange: Basic, descriptive, results 1980-2020. Mar 2021.

Empirics of the Oslo Stock Exchange: Asset pricing results 1980-2020. Mar 2021.

The Liquidity of the Oslo Stock Exchange – A Source Book 1980-2020. Mar 2021.

Oslo Stock Exchange and the Weather. Feb 2019.

Empirics of the Oslo Stock Exchange: Ownership results. Jul 2009.

Priser

Arbeidsnotatet The expected returns of ESG excluded stocks. Shocks to firms costs of capital? Evidence from the world’s largest fund. (med Erika Berle and Wanwei He) får pris for beste presentasjon av en PhD student Forskermøtet for Økonomer i Stavanger, 2022.

Finansierte forskningsprosjekt

Finansmarkedsfondet – “Digitalisering av historiske aksjekurset”

Næringsdepartementet – “Statlig Eierskap” — 2009.

Finansmarkedsfondet — “The liquidity of the Oslo Stock Exchange” 2007–2008.

Norwegian Research council — “KUNI – Corporate Governance and valuable innovation”. 2003-2005.

Norwegian Research council — “Corporate Governance – Konsentrert eierskap”, 2000-2002.

Norwegian Research council — “Eierstruktur og verdiskapning,” 1997-1999.

Aktive forskningsprosjekter

Liquidity dynamics among related markets. (med Kenneth Kavajecz og Siri Valseth)

Forskning/Undervisningsinteresser

Empiriske undersøkelser av økonomiske modeller / Økonometriske metoder

Finansielle markeder / Markeders mikrostruktur

Finansiering / Investeringsanalyse

Corporate Finance / Corporate Governance / ESG

Derivater / Finansielle algoritmer

Inviterte Foredrag

“Tar robotene over finans? Er det framdeles bruk for folk til å passe på pengene våre?”, KåKåNomics, Stavanger, 2017.

“Trading Equities: Market Structures and Costs”, Seminar i Oslo organisert av Danske Bank. Høst 2016.

“Factors and Investing” Seminar hos Skagenfondene. Sommer 2016.

“Om Kapitalforvaltning.” Norges Bank’s Representantskap, Januar 2016.

“Eierstruktur og Verdiskapning.” Foredrag på Arkeologisk Museum, Stavanger, 2 mars 2010.

FIBE, jan 97. Invitert plenumsforedrag om “Internett i undervisning og forskning i bedriftsøkonomi”.

Kurs undervist

Corporate Finance/Finans I (MSc/MBA/Sivøk/Undergraduate)

Derivatives (MSc)

Econometrics/Financial Econometrics (PhD/MSc/Sivøk/Bachelor)

Empirical Finance (PhD)

Financial Theory/Asset Pricing (PhD/MSc)

Fixed Income (MSc)

Investments (MSc/Executive)

Market Microstructure (PhD/MSc)

Risk Management/Risikostyring (MSc/Sivøk/Executive)

Valuation (Verdsetting) (MSc)

Business Decisions (integrert kurs i “business” på masternivå, med team-basert og case-orientert læring).

Akademiske oppdrag

Opponent, doktorgradsforvar, Universitetet i Stockholm, 2022.

Medlem av bedømmelseskomitee ved doktorgradsforsvar, Norges Handelshøyskole, 2020.

Norwegian Finance Initiative: Leder av komite som vurderer theses for NFI annual master thesis award.

Norwegian Finance Initiative: Medlem av komite som vurderer av studenter for NFI summer school.

Evalueringer av professorkompetanse, universiteter og høyskoler i Norge og Sverige.

Advisor, doktorgradstudent, Universitet i Stavanger: Valeriia Klova. Forsvart 2019.

Biveileder for doktorgradstudent, Universitetet i Bergen: Tom Grimstvedt Meling. Forsvart 2017.

Opponent for doktorgradsforsvar, Universitetet i Stockholm, 2015.

Medlem av bedømmelseskomitee ved doktorgradsforsvar, Norges Handelshøyskole, Aug 2014.

Advisor doktorgrads-student ved Universitetet i Stavanger: Svein-Olav Krakstad, Forsvart Jan 2014.

Medlem av bedømmelseskomitee ved doktorgradsforsvar, Universitetet i Stavanger, Feb 2010.

Opponent ved doktorgradsforsvar, Handelshøyskolen i Bodø, Des 2009.

Medlem av bedømmelseskomitee ved doktorgradsforsvar, Växjö universitet, Jan 2009.

Opponent ved doktorgradsforsvar, Växjö universitet, Sep 2008.

Opponent ved doktorgradsforsvar, Lund universitet, Sep 2008.

Leder av BI’s doktorgradsprogram in finans, 1999 til 2006.

Advisor doktorgrads-student ved Handelshøyskolen BI: Johannes Skjeltorp, Forsvart September 2004.

Advisor doktorgrads-student ved Handelshøyskolen BI: Qinglei Dai, Juni 2004.

Formann i doktorgradskommitee ved Handelshøyskolen BI, Vår 2004.

Opponent ved doktorgradsforsvar, Handelshögskolan i Stockholm, Mai 2003.

Formann i doktorgradskommitee ved Handelshøyskolen BI, Høst 2002.

Andreopponent ved doktorgradsforsvar, Norges Handelshøyskole, Mai 2002.

Doktorgradsveiledning, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole.

Førsteopponent ved doktorgradsforsvar, Norges Handelshøyskole, Desember 2001.

Andreopponent ved doktorgradsforsvar, Norges Handelshøyskole, Oktober 2001.

Formann i 2 doktorgradskomiteer ved Handelshøyskolen BI, Juni 2001.

Medlemskap

Vitenskapsakademiet i Stavanger

Medlemskap i profesjonelle organisasjoner

American Finance Association, European Finance Association, Western Finance Assocation.

Konferansedeltakelse

2024. Forskermøtet 2024, Januar, Oslo. Presenterer paper.

2023. "Sustainable Financial Innovation Centre (SFiC) Annual Conference," University of Birmingham, Dubai, United Arab Emirates. Paper på programmet.

The Microstructure Exchange, 2020-2024. (continuing web confererence) Referee.

2023. Market Microstructure and Digital Finance. Sydney, Australia. I programkomiteen for konferansen.

2023. Annual Central Bank Conference on Market Microstructure, Board of Governors, Federal Reserve, Washington, DC. Fall 2023. I programkomiteen for konferansen.

2023. The Journal of Corporate Finance Special Issue Conference on Ownership and Corporate Social and Sustainable Policies, August 2023, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland. Presenterer paper. Discussant.

2023. World Finance & Banking Symposium, Norway. Presenterer paper. Discussant.

2023. FMA European Meetings, Denmark. Presenterer Paper. Discussant.

2023. AFA Meetings. Paper på “Poster Session.”

2022. Forskermøtet 2022, Oktober, Stavanger. Presenterer paper, paper på programmet.

2022. Financial Management Association European Meetings i Lyon, Juli 2022. Paper på programmet. Diskuterer paper.

Australasian Finance & Banking Conference, Des 2021. Presenterer paper. Discussant.

Financial Management Association Meetings i Denver, Okt 2021. Paper på programmet.

Annual Central Bank Conference on Market Microstructure, Sveits, 2021. I programkomiteen for konferansen.

European Finance Association Meetings, Milan, Aug 2021. Presenterer Paper.

Financial Intermediation Research Society (FIRS) (Web) Konferanse i Vancouver. Presenterer paper.

Paris December 2020 Finance Meeting EUROFIDAI – ESSEC. (web) Des 2020. Presenterer paper.

SFM 2020 – The 28th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, Taiwan, 2020. Paper på programmet.

World Finance & Banking Symposium in Riga 2020. Des 2020. Presenter paper.

FIBE 2020. Jan 2020. Bergen, Norway. Presenterer paper.

Annual central bank conference on market microstructure, Stockholm, 2019. I programkomiteen for konferansen. Discussant.

11th Nordic Corporate Governance Conference, Oslo, 2019. Presenterer paper.

Annual central bank conference on market microstructure, Stockholm, November 2019. I organisasjonskomiteen for konferansen. Discussant.

3rd SAFE Market Microstructure Conference, 2019, Frankfurt. Presenterer paper.

2019 CEPR-Imperial Plato Market Innovator (M13) Conference, Jun 2019, London. Presenterer paper.

Annual central bank conference on market microstructure, Hong Kong, 2018. I organisasjonskomiteen for konferansen.

Annual central bank conference on market microstructure, London, September 2017. I organisasjonskomiteen for konferansen.

2nd Paris-Dauphine Workshop on Microstructure, Paris, Jun 2017. Paperet Tick Size Wars invitert til konferansen.

Stockholm, konferanse mai 2017. Paperet Tick Size Wars akseptert.

Annual central bank conference on market microstructure, Banque de France, Paris, Sep 2016. I organisasjonskomiteen for konferansen.

EFA, European Finance Association Meetings, Oslo, Aug 2016. Presenterer Paper.

NYU/Stern Microstructure Conference 2016. New York University. Mai 2016. Presenterer Paper.

Annual central bank conference on market microstructure, Bank of Ireland, 2015. I organisasjonskomiteen for konferansen. Discussant. Session Chair.

EFA, European Finance Association Meetings, Wien, 2015. Discussant.

Arne Ryde Workshop in Financial Economics, Lund, Mai 2015. Presenterer paper.

FIBE 2015, Bergen. Presenterer Paper, Discussant.

Annual central bank conference on market microstructure, Roma, 2014. I organisasjonskomiteen for konferansen.

4th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, hosted by the University of Surrey. 2014. Forskningsbidrag på programmet (presentert av andre).

FIBE 2014, Bergen. Presenterer Paper, Discussant.

Ninth annual central bank conference on market microstructure, ECB, 2013. I organisasjonskomiteen for konferansen. Discussant.

FIBE 2013, Bergen. Discussant

Forskermøtet 2013, Stavanger. Presenterte paper, discussant.

Eight annual central bank conference on market microstructure, Bank of Canada, 2012. I organisasjonskomiteen for konferansen.

EFA, European Finance Association Meetings, København, 2012. Medlem av programkomite.

AFFI Paris 2011. Presenterer paper, Diskuterer.

Seventh annual central bank conference on market microstructure, Stavanger, 2011. Leder av organisasjonskomiteen.

EFA, European Finance Association Meetings, 2011. Medlem av programkomite. Paper på programmet.

Arne Ryde Workshop in Financial Economics, Lund, Apr 2011. Paper på program.

Sixth annual central bank conference on market microstructure, Federal Reserve Bank of New York, 2010. I organisasjonskomiteen for konferansen.

Recent Developments in the Econometrics of Macroeconomics and Finance, Norges Bank, June 2010. Presenterer paper.

AFFI, French Finance Association, St.Malo, May 2010. Paper på programmet, discussant.

EFA, European Finance Association Meetings, 2010. Medlem av programkomite.

EFMA, European Financial Management Association Meetings, 2010. Medlem av programkomite.

FIBE, Bergen, Januar 2010. Presenterer paper, diskutererer.

Fifth annual central bank conference on market microstructure, Switzerland, 2009. I organisasjonskomiteen for konferansen.

EFA, European Finance Association Meetings, 2009. Medlem av programkomite.

FIBE, Bergen, Januar 2009. Presenterer paper, diskutererer.

Forskermøtet for økonomer (Conference on economics), Bergen, Januar 2009. Presenterer paper, diskuterer.

Fourth annual conference on market microstructure, Hong Kong Monetary Authority, September 2008. I organisasjonskomiteen for konferansen, discussant, paper på program.

EFA, European Finance Association Meetings, 2008. Medlem av programkomite. Paper på program.

The European Winter Finance Summit 2008, Hemsedal, Apr 2008. Presenterer paper.

Midwest Finance Association, San Antonio, TX, Feb 2008, presenterer paper, session chair, discussant.

FIBE, Bergen, January 2008, presenterer to paper, discussant.

Third annual central bank conference on market microstructure, Budapest, September 2007. I organisasjonskomiteen for konferansen. Presenterer paper. Session Chair.

EFA, European Finance Association Meetings, Medlem av programkomite, 2007.

Arne Ryde Workshop in Financial Economics, Lund, Apr 2007. Presenterte paper.

The Bank of Canada and Norges Bank conference on The Microstructure of Equity and Currency Markets, Ottowa, Canada, October 2006. I organisasjonskomiteen for konferansen, session chair, disscusant.

Western Finance Association Meetings, juni 2006. Discussant.

EFA, European Finance Association Meetings, Medlem av programkomite, 2006.

Skinance, Hemsedal, Mar 2006. Discussant.

FIBE, Bergen, Januar 2006, presenterer paper, session chair, discussant.

“The Microstructure of Equity and Currency Markets,” Oslo, Norway, September 2005. Iniativtaker og i organisasjonskomiteen for konferansen.

EFA, European Finance Association Meetings, Moskva, 2005. Presenterte paper. Session Chair.

AFFI, French Finance Association, Paris, 2005. Presenterte paper, discussant.

European Finance Association Meetings 2003, Glasgow. Paper på program, discussant.

European Finance Association Meetings 2002, Berlin. Presenterte paper.

FIBE, jan 2002, Bergen. Presentert paper.

German Finance Association Meetings, Okt 2001. Presenterte paper.

Notre Dame Microstructure conference, Notre Dame University, USA. Okt 2000. Presenterte paper.

Nordic Journal of Political Economy konferanse om “Ownership and Performance.” Invitert presentasjon. 2000.

French Finance Association 2000. Paper på programmet.

European Finance Association Meetings, Medlem av programkomite, 1999.

Nordic Corporate finance, Copenhagen, 1999. Presenterte paper.

Nordic Finance, Århus, 1999. Presentert paper.

European Finance Association Meetings, 1998. Medlem av programkomite.

European Finance Association Meetings, 1997. Medlem av programkomite, Paper på program, discussant.

European Finance Association Meetings, Oslo, Aug 1996. Medlem av organisasjonskomite, discussant.

Arne Ryde Workshop in Financial Economics, Lund, 1996. Presentererte paper.

Wharton School Financial Center’s May 1996 conference: Paper på program.

Northern Finance Association Meetings, Sep 1994: Discussant.

European Finance Association Meetings, Aug 1993: Presenterte paper. Discussant.

Western Finance Association Meetings, Juni 1993: Presenterte paper.

European Finance Association Meetings, Aug 1991: Presenterte paper, Discussant.

FIBE, (fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner), Trondheim, 1987. Paper på program.

Seminar ved andre universitet
Jeg har gitt seminarer ved følgende institusjoner:

Copenhagen Business School (CBS), Danmark

Handelshögskolan, Stockholm, Sverige.

Graduate School of Finance, felles mellom Helsinki School of Economics og Swedish School of Economics and Business Administration (Hanken), Helsinki, Finland.

Høyskolen i Oslo og Akershus (2015).

Instituto de Impresa Business School, Madrid, Spania.

Handelshøyskolen BI, Oslo.

Norges Handelshøyskole, (NHH), Bergen.

Odense Universitet, Danmark.

Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

University of British Columbia, Vancouver, Canada.

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

University of Illinois at Chicago, USA.

Universitat Mannheim, Tyskland.

Universitetet i Göteborg, Handelshögskolan, Sverige

Universitetet i Oslo (UiO).

Universitetet i Stavanger (UiS).

Universitetet i Stockholm (2020) (webinar)

Universitetet i Aarhus, Danmark. (CREATES)

Vanderbilt University, Nashville, USA.

VU, Amsterdam, Nederland.

Foredrag ved ikke-akademiske institusjoner

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Norges Bank - NBIM, Markedsoperasjonsavdelingen og Representantskap.

Referee oppdrag
Jeg har hatt referee oppdrag for de følgende tidskrifter

Beta, Canadian Journal of Administrative Sciences, Corporate Governance:An International Review, Emerging Markets Finance and Trade, Finnish Economic Papers, Global Finance Journal, Japanese Economic Review, Journal of Applied Statistics, Journal of Banking and Finance, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Empirical Finance, Journal of Finance, Journal of Financial Markets, Journal of International Money and Finance, Management Science, Norsk Økonomisk Tidskrift, Praktisk Økonomi og Finans, Review of Finance, Review of Financial Studies, Samfunnsøkonomen.

Juni 2024