Ødegaard, Bernt Arne

PICT

Bernt Arne Ødegaard er professor i finans ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han har en doktorgrad (PhD) fra Carnegie Mellon University. Han har tidligere undervist ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges Handelshøyskole (NHH), Handelshøyskolen i København (CBS), og universiteter i USA og Canada. Ødegaard har vært styremedlem i Folketrygdfondet, og ble i 2017 bedt av Finansdepartementet om å evaluere Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet). Hans forskningsinteresser inkluderer empirisk finans, markeders mikrostruktur og “corporate governance.” Han har skrevet en lærebok i finans sammen med Peter Bossaerts, Lectures on Corporate Finance, og har publisert artikler i tidskrifter som Journal of Finance, Review of Finance, Journal of Financial Markets, Financial Management, Journal of Banking and Finance og Journal of International Money and Fiance